Автор: adminreestr123

2312297897

Cертификат № ESS.RU. 01208.21   ООО «ДиМ ПРОЕКТ» ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) от 15.06.2021

2312297897

Cертификат № ESS.RU. 01207.21   ООО «ДиМ ПРОЕКТ» ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) от 15.06.2021

6166151372

ООО «РЕСУРС» ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) от 11.06.2021 Сертификат № ESS.RU. 01206.21

4726001185

ООО «ГЕОПРОЕКТ» ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) от 15.06.2021 Cертификат № ESS.RU. 01209.21

5403044881

ООО «Промпроект инжиниринг» ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) от 15.06.2021 Сертификат № ESS.RU. 01210.21

6163130046

Сертификат № ESS.RU. 01035.21 ООО «ЭнергоДонСтрой» ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) от 01.02.2021

7802708270

ООО  «СтройРегионРазвитие» ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) от 07.06.2021 Cертификат № ESS.RU. 01204.21

5012084533

ООО «СпецТехСтрой» ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001:2018) от 04.06.2021 Сертификат № ESS.RU. 01203.21

5012084533

ООО «СпецТехСтрой» ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015) от 04.06.2021 Cертификат № ESS.RU. 01202.21

5012084533

ООО «СпецТехСтрой» ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) от 04.06.2021   Cертификат № ESS.RU. 01201.21